TI3WTI

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1676 TI3WTI-Paraiso EJ89bt @1358m 282 0 Quadrafilar (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
3093962 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-11-05 23:39:15
2020-11-05 23:48:26
1676 - TI3WTI-Paraiso
3093961 XW-2D 145.855 MHz CW 2020-11-05 23:09:45
2020-11-05 23:15:54
1676 - TI3WTI-Paraiso
3093960 VELOX 2 145.930 MHz CW 2020-11-05 20:39:06
2020-11-05 20:45:40
1676 - TI3WTI-Paraiso
3093959 OUFTI-1 145.980 MHz CW 2020-11-05 19:13:28
2020-11-05 19:19:34
1676 - TI3WTI-Paraiso
3093957 SwampSat-2 145.875 MHz GMSK 2020-11-05 16:33:47
2020-11-05 16:39:23
1676 - TI3WTI-Paraiso
3093956 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-11-05 15:34:01
2020-11-05 15:42:34
1676 - TI3WTI-Paraiso
3093955 XW-2A 145.660 MHz CW 2020-11-05 14:28:20
2020-11-05 14:33:31
1676 - TI3WTI-Paraiso
3093952 NOAA 15 137.620 MHz APT 2020-11-05 13:40:21
2020-11-05 13:46:54
1676 - TI3WTI-Paraiso
3084020 ISS 145.800 MHz FM 2020-11-03 15:19:58
2020-11-03 15:25:19
1676 - TI3WTI-Paraiso
3084012 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-11-03 14:18:31
2020-11-03 14:24:25
1676 - TI3WTI-Paraiso