TI3WTI

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1676 TI3WTI-Paraiso EJ89bt @1358m 87 0 Quadrafilar (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
2650423 ISS 145.800 MHz SSTV 2020-08-06 02:22:45
2020-08-06 02:27:32
1676 - TI3WTI-Paraiso
2650241 ISS 145.800 MHz SSTV 2020-08-05 03:09:58
2020-08-05 03:15:20
1676 - TI3WTI-Paraiso
2623045 XW-2B 145.705 MHz GMSK 2020-07-30 23:04:12
2020-07-30 23:10:23
1676 - TI3WTI-Paraiso
2623044 CAS-4A 145.860 MHz USB 2020-07-30 19:26:17
2020-07-30 19:32:54
1676 - TI3WTI-Paraiso
2623043 DUCHIFAT-1 145.981 MHz BPSK 2020-07-30 18:26:49
2020-07-30 18:33:45
1676 - TI3WTI-Paraiso
2623042 LAPAN-A2 145.825 MHz AFSK 2020-07-30 17:27:19
2020-07-30 17:34:49
1676 - TI3WTI-Paraiso
2623041 DEORBITSAIL 145.974 MHz BPSK 2020-07-30 15:41:52
2020-07-30 15:49:00
1676 - TI3WTI-Paraiso
2623040 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK 2020-07-30 15:27:44
2020-07-30 15:33:15
1676 - TI3WTI-Paraiso
2623039 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-07-30 14:49:17
2020-07-30 14:54:39
1676 - TI3WTI-Paraiso
2623038 MAX VALIER SAT 145.961 MHz CW 2020-07-30 14:42:54
2020-07-30 14:48:47
1676 - TI3WTI-Paraiso