Gustavo Carpignano

ID Name Location Total Future Antennas
2178 DIYSATELLITE GF05tg @10m 7288 0 Ground Plane (UHF)
ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
9801186 LUSAT 437.125 MHz CW 0 2024-07-07 04:55:41
2024-07-07 05:09:56
2380 - Piszkesteto UHF
9801187 LUSAT 437.125 MHz CW 0 2024-07-06 15:13:07
2024-07-06 15:19:17
2410 - GAO UHF
9801185 LUSAT 437.125 MHz CW 0 2024-07-06 15:08:48
2024-07-06 15:23:41
2380 - Piszkesteto UHF
9801184 LUSAT 437.125 MHz CW 0 2024-07-05 14:02:30
2024-07-05 14:16:46
2380 - Piszkesteto UHF
9762378 IRIS-C2 400.455 MHz BPSK 9600 2024-06-29 02:46:41
2024-06-29 02:49:42
2178 - DIYSATELLITE
9762377 ION SCV-008 401.415 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2024-06-28 14:16:21
2024-06-28 14:19:29
2178 - DIYSATELLITE
9762376 CUTE 437.250 MHz GFSK 9600 2024-06-28 13:25:21
2024-06-28 13:28:24
2178 - DIYSATELLITE
9762375 AISTECHSAT-2 436.730 MHz FSK AX.100 Mode 5 9600 2024-06-28 12:44:22
2024-06-28 12:47:37
2178 - DIYSATELLITE
9762374 KSM1-A 401.030 MHz FSK AX.100 Mode 5 9600 2024-06-28 12:22:00
2024-06-28 12:25:18
2178 - DIYSATELLITE
9762373 KSM1-D 401.090 MHz FSK AX.100 Mode 5 9600 2024-06-28 11:54:54
2024-06-28 11:58:04
2178 - DIYSATELLITE