ki6tsf

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1478 KI6TSF-1 CM87wj @10m 4964 2 Yagi (VHF, UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
4074668 PSAT-2 145.825 MHz AFSK 2021-05-08 02:07:14
2021-05-08 02:10:46
2087 - ncap
4061606 PSAT-2 145.825 MHz AFSK 2021-05-07 15:21:24
2021-05-07 15:27:56
1597 - YB8XM
4061607 PSAT-2 145.825 MHz AFSK 2021-05-07 13:36:57
2021-05-07 13:43:00
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS
4061609 PSAT-2 145.825 MHz AFSK 2021-05-07 11:06:27
2021-05-07 11:12:05
1900 - PU2LVM
4061605 PSAT-2 145.825 MHz AFSK 2021-05-07 05:00:46
2021-05-07 05:11:37
1389 - Martin 9V1RM - VHF
4061597 PSAT-2 145.825 MHz AFSK 2021-05-07 05:00:45
2021-05-07 05:11:36
112 - 9w2gee
4061608 PSAT-2 145.825 MHz AFSK 2021-05-07 04:10:35
2021-05-07 04:14:56
1676 - TI3WTI-Paraiso
4061604 PSAT-2 145.825 MHz AFSK 2021-05-06 23:05:47
2021-05-06 23:12:43
1122 - BeachStation
4061599 PSAT-2 145.825 MHz AFSK 2021-05-06 23:02:09
2021-05-06 23:15:31
315 - KK4YEL
4061612 PSAT-2 145.825 MHz AFSK 2021-05-06 20:46:26
2021-05-06 20:52:17
1946 - VK4JBE-VHF