Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 UHF Yagi VHF Yagi
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 UHF Yagi VHF Yagi

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
937113 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-08-20 20:02:15
2019-08-20 20:13:39
96 - sam210723 VHF/UHF
937158 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-08-20 19:59:30
2019-08-20 20:14:10
692 - VK4XSS-70
937066 TBEX-B 437.485 MHz GMSK9k6 2019-08-20 19:44:47
2019-08-20 19:57:36
724 - VK2BYF-UHF
937056 TBEX-B 437.485 MHz GMSK9k6 2019-08-20 19:42:44
2019-08-20 19:57:38
692 - VK4XSS-70
936982 TBEX-A 437.485 MHz GMSK9k6 2019-08-20 19:26:31
2019-08-20 19:42:32
616 - A65MI
937120 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-08-20 19:26:13
2019-08-20 19:41:34
146 - RIYADH2
936979 TBEX-A 437.485 MHz GMSK9k6 2019-08-20 19:24:46
2019-08-20 19:40:20
579 - Um Alaish 4
937097 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-08-20 19:21:47
2019-08-20 19:34:38
6 - Apomahon
937014 TBEX-B 437.485 MHz GMSK9k6 2019-08-20 19:05:02
2019-08-20 19:18:16
6 - Apomahon
936988 TBEX-A 437.485 MHz GMSK9k6 2019-08-20 18:16:05
2019-08-20 18:30:44
692 - VK4XSS-70