Fredy Damkalis

ID Name Location Total Future Antennas
1793 SV1QZZ VHF #1 KM18va @209m 13025 0 Turnstile (VHF)
8 SV1QZZ - UHF #1 KM18va @208m 261 0 Helical (UHF)
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
2775 Test Station KL13ma @23m 0 0 Cross Yagi (UHF)
ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
9719356 Zorkiy-2M-4 401.160 MHz GMSK USP 2400 2024-06-21 13:44:33
2024-06-21 13:56:18
3563 - EA5i
9719358 Zorkiy-2M-4 401.160 MHz GMSK USP 2400 2024-06-21 13:44:29
2024-06-21 13:56:19
3590 - EuroSpaceHub-UCM
9719401 Zorkiy-2M-4 401.035 MHz GMSK USP 2400 2024-06-21 13:43:42
2024-06-21 13:55:16
1667 - AAS Berga Carballada
9719376 Zorkiy-2M-4 401.035 MHz GMSK USP 2400 2024-06-21 13:43:19
2024-06-21 13:54:58
509 - F4KLD
9719357 Zorkiy-2M-4 401.160 MHz GMSK USP 2400 2024-06-21 13:41:32
2024-06-21 13:53:21
3584 - sat-rx
9719452 Zorkiy-2M-4 401.035 MHz GMSK USP 2400 2024-06-21 13:41:24
2024-06-21 13:53:21
3217 - G4JQX
9719286 Zorkiy-2M-4 401.160 MHz GMSK USP 2400 2024-06-21 13:41:23
2024-06-21 13:52:46
1032 - Bad Homburg
9719339 Zorkiy-2M-4 401.160 MHz GMSK USP 2400 2024-06-21 13:41:22
2024-06-21 13:53:15
3283 - Walton Institute - VHF/UHF - Omni
9719330 Zorkiy-2M-4 401.160 MHz GMSK USP 2400 2024-06-21 13:41:22
2024-06-21 13:53:15
3107 - EI9HWB
9719449 Zorkiy-2M-4 401.035 MHz GMSK USP 2400 2024-06-21 13:41:14
2024-06-21 13:53:07
3153 - EI4FNB UHF Omni