Eduardo Salazar Pérez

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1425 Eddyosp-Dva EK09kh @2280m 9068 35 Turnstile (UHF)
1342 Eddyosp-Uno EK09jh @2280m 917 0 Turnstile (UHF)
1591 Eddyosp-Zero EK09kh @2280m 161 0 Turnstile (UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
2509149 DOSAAF-85 435.605 MHz CW 2020-07-08 21:22:53
2020-07-08 21:30:43
1425 - Eddyosp-Dva
2509146 AUTcube2 437.505 MHz WSJT 2020-07-08 20:05:29
2020-07-08 20:10:06
1425 - Eddyosp-Dva
2509144 LIGHTSAIL-2 437.025 MHz FSK 2020-07-08 19:15:01
2020-07-08 19:20:32
1425 - Eddyosp-Dva
2509143 InnoSat 2 435.500 MHz GMSK 2020-07-08 17:42:47
2020-07-08 17:45:53
1425 - Eddyosp-Dva
2509141 PW-Sat2 435.275 MHz BPSK 2020-07-08 17:30:52
2020-07-08 17:34:44
1425 - Eddyosp-Dva
2509138 CNUSAIL-1 437.100 MHz BPSK 2020-07-08 17:18:09
2020-07-08 17:21:45
1425 - Eddyosp-Dva
2509136 RANGE A 437.150 MHz FSK 2020-07-08 16:54:50
2020-07-08 16:59:16
1425 - Eddyosp-Dva
2509135 Astrocast 0.2 437.175 MHz FSK 2020-07-08 16:33:36
2020-07-08 16:37:24
1425 - Eddyosp-Dva
2509134 HuskySat-1 435.800 MHz BPSK 2020-07-08 16:01:46
2020-07-08 16:05:21
1425 - Eddyosp-Dva
2509133 NOAA 18 465.988 MHz BPSK 2020-07-08 15:44:10
2020-07-08 15:50:02
1425 - Eddyosp-Dva