Corey Shields

Ground Stations

ID Name Location Altitude Antenna
2 KB9JHU 39.236, -86.305 280 m yagi on 430.000 MHz (UHF)
yagi on 135.000 MHz (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
21742 UPSat 435.769 MHz FSK9k6 2017-10-18 23:39:22
2017-10-18 23:48:29
2 - KB9JHU
21741 UPSat 435.769 MHz FSK9k6 2017-10-18 22:02:54
2017-10-18 22:13:32
2 - KB9JHU
21740 UPSat 435.769 MHz FSK9k6 2017-10-18 20:26:57
2017-10-18 20:36:18
2 - KB9JHU
20245 FIREBIRD 3 437.397 MHz FSK19k2 2017-10-13 23:55:51
2017-10-14 00:08:23
12 - W2BFJ
20244 LISHUI 1-01 435.709 MHz CW 2017-10-13 23:33:58
2017-10-13 23:51:13
12 - W2BFJ
20230 NOAA 15 137.620 MHz APT 2017-10-13 22:54:11
2017-10-13 23:09:40
12 - W2BFJ
20229 QBEE 435.800 MHz GFSK9k6 2017-10-13 22:38:51
2017-10-13 22:49:35
12 - W2BFJ
20228 KKS-1 437.385 MHz CW 2017-10-13 22:21:32
2017-10-13 22:35:04
12 - W2BFJ
20126 UPSat 435.769 MHz FSK9k6 2017-10-13 22:07:36
2017-10-13 22:18:07
12 - W2BFJ
20225 GOMX 1 437.252 MHz CW 2017-10-13 21:44:54
2017-10-13 21:44:55
28 - NB3T - UHF