Armi Ipapo

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1641 Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS PK04ln @12m 65 1 Parasitic Lindenblad (VHF, UHF)
1637 Armi Ipapo 4I1DWE PK04ln @12m 12 0 Parasitic Lindenblad (VHF) Parasitic Lindenblad (UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
2496451 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-07-06 00:49:27
2020-07-06 00:59:35
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS
2496450 NOAA 15 137.620 MHz APT 2020-07-05 23:40:56
2020-07-05 23:50:52
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS
2496449 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-07-05 23:15:30
2020-07-05 23:20:34
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS
2496446 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-07-05 21:32:31
2020-07-05 21:43:09
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS
2492259 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-07-05 01:01:01
2020-07-05 01:11:39
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS
2492258 NOAA 15 137.620 MHz APT 2020-07-05 00:06:51
2020-07-05 00:14:55
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS
2487405 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2020-07-04 04:03:08
2020-07-04 04:08:17
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS
2487404 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2020-07-04 02:55:46
2020-07-04 03:01:33
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS
2485215 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-07-04 01:12:41
2020-07-04 01:23:35
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS
2485212 NOAA 15 137.620 MHz APT 2020-07-03 22:51:25
2020-07-03 23:01:32
1641 - Armi Ipapo 4I1DWE DEB GS