Alex C-J

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1245 Alveston 148mhz IO81ro @98m 1082 1 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1682851 XW-2E 145.910 MHz CW 2020-02-12 06:36:59
2020-02-12 06:44:27
1245 - Alveston 148mhz
1682847 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK 2020-02-12 06:26:32
2020-02-12 06:35:41
1245 - Alveston 148mhz
1682845 XW-2D 145.855 MHz CW 2020-02-12 06:14:22
2020-02-12 06:21:53
1245 - Alveston 148mhz
1682843 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2020-02-11 21:37:26
2020-02-11 21:44:46
1245 - Alveston 148mhz
1682842 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK 2020-02-11 21:29:42
2020-02-11 21:36:55
1245 - Alveston 148mhz
1682841 XW-2D 145.855 MHz CW 2020-02-11 17:13:59
2020-02-11 17:21:30
1245 - Alveston 148mhz
1618767 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-01-31 06:17:12
2020-01-31 06:28:13
1245 - Alveston 148mhz
1618771 JY1Sat 145.840 MHz BPSK 2020-01-30 12:00:27
2020-01-30 12:07:42
1245 - Alveston 148mhz
1618770 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK 2020-01-30 10:50:03
2020-01-30 10:57:17
1245 - Alveston 148mhz
1618768 METEOR-M 2 137.100 MHz LRPT 2020-01-30 09:30:38
2020-01-30 09:41:15
1245 - Alveston 148mhz