Alex DD1ALX

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
47 DB0RV JN47tt @450m 14493 7 VHF Turnstile UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1100941 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:40:18
2019-10-14 09:46:43
47 - DB0RV
1087035 OSCAR 7 145.925 MHz CW 2019-10-10 13:46:53
2019-10-10 14:03:40
47 - DB0RV
1073739 D-Star ONE iSat 435.700 MHz GMSK4k8 2019-10-05 23:19:26
2019-10-05 23:27:44
47 - DB0RV
1073738 FOX-1C 145.920 MHz DUV 2019-10-05 21:19:42
2019-10-05 21:27:54
47 - DB0RV
1073737 Taurus-1 435.840 MHz BPSK9k6 2019-10-05 20:57:17
2019-10-05 21:07:16
47 - DB0RV
1073736 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-10-05 20:38:19
2019-10-05 20:45:37
47 - DB0RV
1073735 TIGRISAT 435.001 MHz FSK9k6 2019-10-05 20:25:03
2019-10-05 20:33:38
47 - DB0RV
1073734 VZLUSAT-1 437.240 MHz CW 2019-10-05 20:10:12
2019-10-05 20:17:38
47 - DB0RV
1073733 FOX-1A 145.978 MHz DUV 2019-10-05 20:01:41
2019-10-05 20:09:30
47 - DB0RV
1073732 KKS-1 437.388 MHz CW 2019-10-05 19:30:29
2019-10-05 19:39:04
47 - DB0RV