Alex DD1ALX

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
47 DB0RV JN47tt @450m 16277 0 VHF Turnstile UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1884141 Astrocast 0.2 437.175 MHz FSK 2020-03-18 10:11:12
2020-03-18 10:17:32
47 - DB0RV
1884134 D-Star ONE iSat 435.700 MHz GMSK 2020-03-18 10:04:17
2020-03-18 10:09:50
47 - DB0RV
1884133 LUOJIA-1 01 437.250 MHz GMSK 2020-03-18 09:59:52
2020-03-18 10:03:47
47 - DB0RV
1884132 NUDTSAT 436.270 MHz BPSK 2020-03-18 09:52:59
2020-03-18 09:59:22
47 - DB0RV
1661810 NARSSCube-1 437.970 MHz CW 2020-02-07 17:34:55
2020-02-07 17:40:45
47 - DB0RV
1636565 HuskySat-1 436.810 MHz LSB 2020-02-02 17:13:51
2020-02-02 17:21:08
47 - DB0RV
1607734 ISS 145.800 MHz FM 2020-01-28 17:28:31
2020-01-28 17:35:09
47 - DB0RV
1578768 Taurus-1 435.840 MHz BPSK 2020-01-23 11:33:57
2020-01-23 11:42:41
47 - DB0RV
1578767 Taurus-1 435.840 MHz BPSK 2020-01-23 09:55:17
2020-01-23 10:04:34
47 - DB0RV
1578766 Taurus-1 435.840 MHz BPSK 2020-01-22 21:53:28
2020-01-22 22:03:12
47 - DB0RV