Alex DD1ALX

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
47 DB0RV JN47tt @450m 15863 0 VHF Turnstile UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1514652 OSCAR 7 145.925 MHz CW 2020-01-09 13:10:25
2020-01-09 13:26:45
47 - DB0RV
1514651 JAISAT-1 435.700 MHz GMSK4k8 2020-01-09 13:01:27
2020-01-09 13:08:16
47 - DB0RV
1514644 NOAA 9 136.770 MHz FM 2020-01-09 11:38:41
2020-01-09 11:47:18
47 - DB0RV
1514643 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2020-01-09 10:38:14
2020-01-09 10:48:56
47 - DB0RV
1514636 FOX-1C 145.920 MHz DUV 2020-01-09 10:10:49
2020-01-09 10:19:11
47 - DB0RV
1514634 KAIDUN-1 437.600 MHz BPSK1k2 2020-01-09 09:59:26
2020-01-09 10:07:01
47 - DB0RV
1514633 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2020-01-09 09:42:12
2020-01-09 09:49:23
47 - DB0RV
1514627 MAX VALIER SAT 145.961 MHz CW 2020-01-09 09:21:42
2020-01-09 09:28:58
47 - DB0RV
1514619 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-01-09 09:06:29
2020-01-09 09:17:39
47 - DB0RV
1514618 METEOR-M 2 137.100 MHz LRPT 2020-01-09 08:08:00
2020-01-09 08:18:50
47 - DB0RV