Alex DD1ALX

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
47 DB0RV JN47tt @450m 11786 16 VHF Turnstile UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
576024 CAS-4B 145.893 MHz FSK4k8 2019-04-05 10:11:30
2019-04-05 10:21:18
47 - DB0RV
576023 METOP-A 465.988 MHz BPSK400 2019-04-05 08:44:24
2019-04-05 08:57:17
47 - DB0RV
576021 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-04-05 08:19:21
2019-04-05 08:32:39
47 - DB0RV
576020 XW-2A 145.660 MHz CW 2019-04-05 08:04:05
2019-04-05 08:12:34
47 - DB0RV
576019 TIGRISAT 435.001 MHz FSK9k6 2019-04-05 07:26:24
2019-04-05 07:37:14
47 - DB0RV
576018 FIRST-MOVE 145.975 MHz CW 2019-04-05 07:16:00
2019-04-05 07:26:20
47 - DB0RV
576017 AAUSAT-II 437.430 MHz MSK1k2 2019-04-05 07:03:38
2019-04-05 07:13:28
47 - DB0RV
564943 ITUPSAT 1 437.322 MHz GFSK19k2 2019-03-31 16:36:00
2019-03-31 16:47:37
47 - DB0RV
564942 EQUiSat 435.550 MHz FSK9k6 2019-03-31 15:59:56
2019-03-31 16:08:10
47 - DB0RV
564941 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-03-31 15:48:49
2019-03-31 15:57:06
47 - DB0RV