Vasilis Tsiligiannis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
26 SV1IYO/A KM08vj @145m 0 0 VHF Turnstile UHF Turnstile
4 SV1IYO KM18ua @120m 289 0

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
27335 NO-84 435.343 MHz PSK31 2017-11-03 21:24:26
2017-11-03 21:36:20
4 - SV1IYO
23209 TECHNOSAT 435.950 MHz GMSK4k8 2017-10-22 21:52:28
2017-10-22 22:05:32
4 - SV1IYO
23210 TRANSIT 5B-5 136.650 MHz FMN 2017-10-22 21:09:56
2017-10-22 21:28:01
4 - SV1IYO
23208 CAS-4A 145.835 MHz GMSK4k8 2017-10-22 20:25:35
2017-10-22 20:38:31
4 - SV1IYO
22904 LUSAT 437.125 MHz CW 2017-10-21 23:28:26
2017-10-21 23:43:14
4 - SV1IYO
22903 UKUBE-1 145.915 MHz BPSK1k2 2017-10-21 23:03:20
2017-10-21 23:16:13
4 - SV1IYO
22902 DX1 438.226 MHz GFSK9k6 2017-10-21 22:42:14
2017-10-21 22:55:06
4 - SV1IYO
22900 TECHNOSAT 435.950 MHz GMSK4k8 2017-10-21 21:42:44
2017-10-21 21:55:41
4 - SV1IYO
99 CUBESAT XI 5 437.463 MHz CW 2016-01-23 17:26:07
2016-01-23 17:33:39
6 - Apomahon
15931 CUBESAT XI 5 437.463 MHz CW 2016-01-23 17:23:32
2016-01-23 17:35:14
5 - oe6xug