IZ7BOJ Alfredo

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
377 IZ7BOJ JN81ff @30m 2429 12 UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1200727 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK4k8 2019-11-15 07:10:20
2019-11-15 07:18:20
146 - RIYADH2
1200733 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK4k8 2019-11-15 03:27:21
2019-11-15 03:34:06
405 - blabs-satnogs-nr1
1200725 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK4k8 2019-11-15 03:26:19
2019-11-15 03:36:37
66 - KE8FZT - UHF
1200729 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK4k8 2019-11-15 03:26:09
2019-11-15 03:34:16
201 - KO2F-UHF-1
1200719 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK4k8 2019-11-15 03:25:37
2019-11-15 03:35:52
2 - KB9JHU
1200737 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK4k8 2019-11-15 03:25:22
2019-11-15 03:34:43
663 - KB4NKO - Jonesboro, VA, US UHF
1200743 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK4k8 2019-11-15 03:24:55
2019-11-15 03:37:47
834 - Valpo WIRED Lab 1
1200721 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK4k8 2019-11-15 01:00:35
2019-11-15 01:08:37
16 - VK5QI-70CM
1200745 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK4k8 2019-11-14 18:16:42
2019-11-14 18:26:23
871 - lutgarugt
1200732 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK4k8 2019-11-14 16:39:44
2019-11-14 16:46:22
405 - blabs-satnogs-nr1