ZHOU KUN

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
123 BG8DIV OM20br @535m 1248 4 UHF Yagi VHF Yagi VHF Quadrafilar

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1372406 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-12-16 04:34:32
2019-12-16 04:40:19
123 - BG8DIV
1372405 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-12-16 02:52:24
2019-12-16 02:59:21
123 - BG8DIV
1372404 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-12-16 01:10:29
2019-12-16 01:18:05
123 - BG8DIV
1372403 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-12-15 23:30:05
2019-12-15 23:35:41
123 - BG8DIV
1367414 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-12-15 08:52:18
2019-12-15 08:57:42
123 - BG8DIV
1372402 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-12-15 06:18:00
2019-12-15 06:21:43
123 - BG8DIV
1372401 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-12-15 04:35:40
2019-12-15 04:41:24
123 - BG8DIV
1366197 SAUDISAT 1C 436.795 MHz FM 2019-12-15 03:37:43
2019-12-15 03:47:16
123 - BG8DIV
1372400 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-12-15 02:53:39
2019-12-15 03:00:20
123 - BG8DIV
1367413 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-12-15 02:19:15
2019-12-15 02:25:04
123 - BG8DIV