Alexandru Csete

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
13 OZ9AEC-VHF1 JO55um @48m 5200 3 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
75039 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2018-02-06 20:30:30
2018-02-06 20:42:10
13 - OZ9AEC-VHF1
71761 SIMPL 145.825 MHz AFSK1k2 2018-01-30 19:44:07
2018-01-30 19:54:07
13 - OZ9AEC-VHF1
66735 NOAA 18 137.912 MHz APT 2018-01-22 17:51:19
2018-01-22 18:07:30
13 - OZ9AEC-VHF1
66734 NOAA 15 137.620 MHz APT 2018-01-22 17:27:06
2018-01-22 17:42:28
13 - OZ9AEC-VHF1
66733 NOAA 19 137.100 MHz APT 2018-01-22 15:00:27
2018-01-22 15:15:52
13 - OZ9AEC-VHF1
66732 NOAA 19 137.100 MHz APT 2018-01-22 13:19:20
2018-01-22 13:35:05
13 - OZ9AEC-VHF1
66251 NOAA 18 137.912 MHz APT 2018-01-21 18:03:01
2018-01-21 18:19:10
13 - OZ9AEC-VHF1
66250 NOAA 15 137.620 MHz APT 2018-01-21 16:12:07
2018-01-21 16:27:34
13 - OZ9AEC-VHF1
66249 NOAA 19 137.100 MHz APT 2018-01-21 15:12:17
2018-01-21 15:27:23
13 - OZ9AEC-VHF1
66248 NOAA 19 137.100 MHz APT 2018-01-21 13:30:46
2018-01-21 13:46:39
13 - OZ9AEC-VHF1