Alexandru Csete

Ground Stations

ID Name Location Altitude Antenna
13 OZ9AEC-VHF1 55.510, 11.740 48 m turnstile on 135.000 MHz (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
16230 NOAA 15 137.620 MHz APT 2017-09-19 16:14:29
2017-09-19 16:30:01
OZ9AEC-VHF1
16229 NOAA 19 137.100 MHz APT 2017-09-19 13:50:24
2017-09-19 14:06:27
OZ9AEC-VHF1
16228 NOAA 18 137.912 MHz APT 2017-09-19 07:04:39
2017-09-19 07:20:41
OZ9AEC-VHF1
16160 NOAA 15 137.620 MHz APT 2017-09-18 16:39:23
2017-09-18 16:55:01
OZ9AEC-VHF1
16042 NOAA 15 137.620 MHz APT 2017-09-17 17:04:28
2017-09-17 17:20:00
OZ9AEC-VHF1
16041 NOAA 19 137.100 MHz APT 2017-09-17 14:13:35
2017-09-17 14:29:29
OZ9AEC-VHF1
16016 NOAA 15 137.620 MHz APT 2017-09-17 07:16:35
2017-09-17 07:31:35
OZ9AEC-VHF1
16015 NOAA 19 137.100 MHz APT 2017-09-17 04:20:00
2017-09-17 04:35:37
OZ9AEC-VHF1
16010 NOAA 15 137.620 MHz APT 2017-09-16 17:29:46
2017-09-16 17:44:56
OZ9AEC-VHF1
16009 NOAA 19 137.100 MHz APT 2017-09-16 14:25:14
2017-09-16 14:41:00
OZ9AEC-VHF1