Rick Zathras

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
23 Zath-VHF OF77xw @6m 7541 1 VHF Turnstile
24 Zath-UHF OF77xw @6m 9314 9 UHF Turnstile UHF Helical

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
599033 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK9k6 2019-04-17 04:59:58
2019-04-17 05:09:35
24 - Zath-UHF
599032 D-Star ONE iSat 435.700 MHz GMSK4k8 2019-04-17 04:12:47
2019-04-17 04:23:20
24 - Zath-UHF
599031 LUME-1 437.060 MHz GMSK4k8 2019-04-17 03:54:43
2019-04-17 04:04:26
24 - Zath-UHF
599030 D-Star ONE Sparrow 435.700 MHz GMSK4k8 2019-04-17 03:42:17
2019-04-17 03:52:57
24 - Zath-UHF
599029 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK9k6 2019-04-17 03:20:47
2019-04-17 03:30:33
24 - Zath-UHF
596440 BISONSAT 437.375 MHz FSK9k6 2019-04-16 00:47:00
2019-04-16 00:57:52
24 - Zath-UHF
596439 D-SAT 437.509 MHz FM 2019-04-16 00:36:15
2019-04-16 00:46:30
24 - Zath-UHF
596438 SRMSAT 437.425 MHz CW 2019-04-16 00:22:42
2019-04-16 00:35:45
24 - Zath-UHF
596437 CAS-2T & KS-1Q 435.709 MHz CW 2019-04-16 00:00:22
2019-04-16 00:13:35
24 - Zath-UHF
318367 SEEDS II 437.486 MHz CW 2018-11-09 10:59:57
2018-11-09 11:13:00
24 - Zath-UHF